Psykodynamisk Psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi vilar på synsättet att människans inre liv är i ständig rörelse och att det kan variera över tid. I terapin utgår man ifrån idén att våra livserfarenheter men också att medvetna och omedvetna tankar och känslor har påverkat vårt sätt att förstå oss själva och vårt liv.


Terapin innebär att vi tillsammans arbetar för att du bättre ska förstå dig själv och därmed frigöra energi så att du friare kan göra val. En psykoterapi kan på så sätt medverka till möjligheter att bryta destruktiva mönster eller att hitta mer givande relationer. Ökad självförståelse kan också bidra till ökad livskvalité då man medvetandegör sina behov på ett djupare sätt.

Johansson Tiger, PSYKOTERAPI med psykodynamisk inriktning
Johansson Tiger, PSYKOTERAPI med psykodynamisk inriktning

Vad kan jag hjälpa dig med?

PSYKOTERAPI med psykodynamisk inriktning

Psykodynamisk psykoterapi är en terapiform som har sina rötter i psykoanalysen. Metoden bygger på den unika relationen mellan terapeut och patient där man strävar efter att hitta en trygg relation inom vilken patientens erfarenheter och aktuella situation tillsammans kan förstås och bearbetas. Genom att skapa större förståelse och distans till sin situation frigörs energi och möjligheter att göra nya val.

Psykoterapi kan hjälpa vid flera situationer i livet som kan kännas svåra att hantera och som tar sig uttryck på olika sätt. Det kan till exempel handla om:

Depression/nedstämdhet eller ångest och oro

Sorg och förluster

Smärtsamma upplevelser och utsatthet

Svåra relationer

Existentiella frågor eller livskriser

En vilja att förstå sig själv bättre

Annat

Hur går det till?

Under ett inledande samtal fokuserar vi på hur behovet ser ut för att anpassa kontakten efter det. Terapi är ett gemensamt arbete och en dialog där vi tillsammans skapar förståelse för den aktuella situationen, tydliggör hinder och vägar framåt om man kört fast.


En terapi kan vara kortare eller längre. Oftast träffas man en gång i veckan men samtalen kan också ske tätare eller mer sällan. Vid behov kan den fysiska kontakten ersättas med ett digitalt möte.

Här kan du läsa mer om metoden:

Om psykodynamisk psykoterapi (Psykoterapicentrum)

Johansson Tiger, PSYKOTERAPI med psykodynamisk inriktning

Kontakta mig

Jag lyssnar av telefonen/mejlen dagligen och hör av mig så snart jag kan.

Adress

Prinsgatan 12, 6 vån, 413 05 GöteborgTelefon

0738 - 23 33 03 (telefonsvarare)