Johansson Tiger, PSYKOTERAPI med psykodynamisk inriktning

Om mig

Jag är utbildad socionom och har sedan 2003 legitimation som psykoterapeut med psykodynamisk inriktning ( PDT). Min psykoterapeututbildning fick jag via S:t Lukas i Stockholm där jag gick en femårig sammanhållen utbildning ( steg 1 och 2 ). Jag har vidareutbildning i klinisk sexologi och i Motiverande Samtal och är medlem i Psykoterapicentrum.

Under många år arbetade jag inom socialtjänst, kriminalvård, psykiatri, på vårdcentral och med sjukskrivna och långtidsarbetslösa. Jag har varit verksam som psykoterapeut både som anställd och i egen firma.


I mina arbeten har jag fått mycket erfarenhet av att kartlägga och bedöma olika situationer och behov av behandling. Via teamarbete med andra professioner, riktad handledning och samverkan på olika sätt har jag fått mer fördjupad kunskap om våld i nära relationer, sexualbrott, exil, missbruk och om utmattning och stressrelaterade problem.

Verksamheten är registrerad vid IVO ( Inspektionen för vård och omsorg)

Patientförsäkring finns via Akademikerförbundet.

Jag är verksam vid Psykoterapicentrum (PC).